Tato soukromá zahrada se nachází v přilehlé obci severním směrem poblíž města Liberec v CHKO Jizerské Hory. Venkovní prostory vznikly v návaznosti na novostavbu vilového domu. Pozemek je v okrajové části obce a těsně přiléhá na souvislé travnaté a lesní porosty. Cílem návrhu bylo pozvolna propojit zahradu s okolním krajinným extravilánem.

V kombinaci s přísně geometricky řešeným vilovým domem, byl prostor zahrady modelován do nerovností a násypů tak, aby kontrastoval s pravidelností samotné stavby a jejích přilehlých zpevněných ploch (terasa, venkovní obvodový chodník, zídka, fontána).

Zákazníkům byly předloženy dva typy návrhů. První návrh řešení je koncipován na základě propojení geometrických linií od jádra vilového domu s volnými liniemi, které představují okolní krajinu. Druhý návrh je celistvě koncipován pouze do volných krajinných linií.

Architektonický návrh této zahrady je situován do volných linií, podporující původní vegetační charakter okolí, v němž se zahrada nachází. Jednotlivé rostlinné celky v záhonech byly umisťovány tak, aby zahrada postupně přecházela do okolní krajiny. Tvary rostlinných celků připomínají tzv. ,,silné tahy štětcem‘‘ – ideálně navazují horizontálně i vertikálně. Charakteristickým pro použité kultivary dřevin a jiných rostlin, je vzdušný a mírně rozkladitý habitus. Co se týče barevnosti a struktury rostlinného sortimentu, druhy se od sebe příliš neliší. Kompozice tak působí obdobným svěžím dojmem jako u lučních porostů.

Tato přírodně komponovaná zahrada skvěle kontrastuje s rodinným domem. Volné linie zahrady vytváří u geometricky členěného domu dynamický efekt. Dynamika a pohyblivost je ještě více podepřena vlnitým reliéfem v oblastech okrasných záhonů. Celkový efekt kompozice, tedy prostoupení zahrady do krajiny, je umocněn použitím květnaté louky a ovocného sadu v zadní (horní) části zahrady. Okolní výhled na krajinu je v budoucím návrhu údržby klíčový. Zahrada tak po několika letech bude moci dokonale splynout s okolím. Umožní průhledy z domu do krajiny a zároveň pohledovou bariéru pro kolemjdoucí (soukromí). Jehličnatý lesík v přední části pozemku bude v budoucnu sloužit jako ochranná a izolační zeleň.