Tato soukromá zahrada se nachází obci Čakovičky jižním směrem od města Mělník. Pozemek je součástí rozvojové oblasti nově vystavěných rodinných domů v okrajové části obce. Z obou postranních částí, tedy ze severní a jižní hranice parcely, se napojují sousední zahrady dalších rodinných domů. Zahrady jsou odděleny oplocením, přibližná vzdálenost jednotlivých staveb rodinných domů je mezi 7 – 8 metry. Parcela má obdélníkový tvar, vedoucí na jižní až jihozápadní stranu. Z jižní až jihozápadní strany, tedy konce zahrady, je velice větrno z důvodu holé zemědělské půdy (bez vegetace) napojující se na oblast.

Klíčovým pozitivním jevem je vysoký rámec představivosti – tedy požadavky investora – využití pro návrh tohoto území. Základním požadavkem pro návrh – vytvořit ze zahrady formální obytný venkovní prostor.

Architektonický návrh zahrady je situován do geometrických tvarů a linií, podporující charakter rodinného domu a tvaru celkového prostoru zahrady. Ostrým hranám použitým v charakteru vedení cest, okrasných záhonů i rekreačních prostor kontrastuje přírodně zvolený charakter technického materiálu (zahradní domek a zapuštěné venkovní ohniště) a rozvolněný habitus u některých druhů rostlinného materiálu.

Zahrada slouží jako uzavřený prostor pro rekreaci, soukromí a odpočinek současných obyvatel. Přístupnost zahrady je vymezena pouze jedním hlavním vstupem (předním). Pohyb po zahradě bude umožněn systémem zpevněných cestiček a nášlapných dlaždic, vedoucí skrze zahradu až do zadní části zahrady. Koncepce řešení je rozdělena na tři tzv. zóny dle účelu využívání obyvateli.

Zóna nástupní bude reprezentativním místem s okrasnými záhony, Tato zóna pozvolna uvede majitele do rekreační zóny s terasami (z přírodních a kamenných materiálů), doplněné o atypický přístřešek, bazén a pobytovým trávníkem. V neposlední řadě následuje zóna obytná – společně s částí manipulační a obslužnou (zahradní domek a venkovní kuchyň). Tento prostor slouží pro klidné grilování, čtení knihy, pobyt v přírodě, pohoštění návštěv atd. Celá zadní část zahrady bude sloužit pro přípravu, pohoštění a obsluhu zahrady. Bude doplněna o vhodnou vegetaci, která bude z hlediska estetiky i izolace (živé ploty) funkčním prostředkem.

Mimo použitý rostlinný materiál a cestní síť v zahradě, jsou hlavními vedoucími prvky zahradní stavby. Pro rekreaci a obytnost v rodinné zahradě je navržen zahradní dům společně s krytým přístřeškem, zapuštěné venkovní ohniště, dvě terasy (dřevěná a kamenná) a dále doplňkové štěrkové záhony a nosné zídky pro vylepšení a podpoření architektonického rázu a geometrie celkového dojmu.