Tento venkovský prostor řešený u bytového domu se nachází v lokalitě na Liberecku. Bytový dům je navržen pro několik rodin s dvěma venkovními terasami, zahrada bude sloužit příležitostně pro rekreaci a odpočinek. V závislosti na zachování soukromí jednotlivých rodin jsou vegetační celky koncipovány tak, aby vytvářely polootevřená zákoutí a tím umožnily klidný a nerušený odpočinek.

Jednotlivé vegetační prvky jsou rozděleny dle funkce, kterou naplňují. V centrální části jsou solitérní stromy, které zejména plní funkci estetickou a mikroklimatickou. Stromy jsou rovnoměrně rozmístěny po celé ploše areálu tak, aby v každém koutu byl nějaký pohledový prvek. V okrajových částech slouží keřové skupiny zejména jako izolační zeleň, v místech dělících jednotlivá zákoutí rekreační a doprovodnou. Trvalkové záhony jsou koncipovány do barevných struktur s celoroční proměnlivostí, také rovnoměrně po celé ploše řešeného území. Centrální část zahrady je oddělena od zákoutí v zadní části zahrady dřevěnými nášlapnými latěmi.