Veřejná zeleň jako základní pilíř zdravého pobytu ve městě.

Široké spektrum funkcí, účelů a významů – tímto způsobem lze definovat veřejnou zeleň. Je nezbytná nejen pro své mikroklimatické, hygienické a psychické působení, ale také z důvodu regulace estetického, prostorového a rekreačního dojmu, který může každý zákazník v přítomnosti zeleně pocítit. Svými projekty napomáháme obyvatelům měst zažít několik různorodých atmosfér i v těch nejméně rozlehlých místech. Měníme, komponujeme a obnovujeme tak, abychom ideálně propojili ekologickou stránku s estetickou a tím uspokojili nejen potřeby zákazníka, ale podpořili také perspektivní vývoj životního prostředí.

Našimi zákazníky jsou obvykle města či městské obvody.

Zprostředkováváme komplexní služby v oblasti dotací (OPŽP). V rámci dotačních programů z Evropské unie jsme se již podíleli na mnoha návrzích, projektech a realizacích veřejných prostranství čí městských parků. Mezi naše referenční města patří například Jablonec nad Nisou, Liberec, Tanvald a další.

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fond pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Výše dotace může dosahovat až k 60% z celkových způsobilých výdajů na projekt (čerpat lze v průběhu realizace). Aktualizovaný plán výzev (předběžných i otevřených) na www.opzp.cz v sekcích ‘Výzvy a Harmonogram výzev’.

Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, fyzickým osobám podnikajícím i neziskovým organizacím.

Podívejte se na naše realizované projekty:

Rekonstrukce rekreačního areálu (ul. Pasířská), Jablonec n. Nisou
Zobrazit více
Rekonstrukce rekreačního areálu (ul. Zborovská) v Liberci
Zobrazit více
Stavba nábřeží řeky L. Nisa (ul. Tržní) v Jablonci n. Nisou
Zobrazit více
Stavba nového vstupu do ZOO v Liberci
Zobrazit více