Tato ukázková zahrada se nachází na soukromém pozemku v hlavním městě Praze. Celý venkovní prostor zahrady je převážně v rovinatém terénu, velikostně mnohem méně rozlehlejší než obvyklá velikost rodinných zahrad. Prostor je velice útulný, ideální pro vytvoření soukromí a drobných izolovaných zákoutí.

Návrh řešení je koncipován do ostrých formálních linií, které kontrastují jemných strukturách travinných okrasných rostlin s příměsí barevně sladěných trvalkových pásů. Hlavními vegetačními prvky jsou domácí druhy alejových stromů, které po obvodové linii pozemku plní funkci izolační zeleně. Dům je ze zadní části propojen se zahradou prostornou dřevěnou terasou, která těsně přiléhá k venkovnímu bazénu obdélníkovitého tvaru.

Přední část zahrady je též řešena jako kontrast formálních geometrických hran zpevněných ploch s výplní nepravidelných štětcovitých tvarů s větším podílem trvalek a okrasných travin. Parkovací stání je propojeno několika velkoformátovými díly betonové dlažby.

V obvodových liniích zahrady jsou použity domácí druhy alejových dřevin s podsadbou vyšších kvetoucích druhů trvalek v souladu s proměnlivostí doby kvetení a barevném schématu v tónech modré, hnědé, bílé a tmavě fialové.