Nejprve studie a poté prováděcí projekt.

U projektování každé soukromé zahrady dělíme projektovou dokumentaci na dvě části. První fází projektování je architektonická studie (STUDIE), při níž se jeden z našich firemních architektů společně se zákazníkem domluví, jak by měl být konkrétní prostor řešen. V této fázi projektování jsou vytyčeny zejména hrany jednotlivých ploch, funkční náplň a struktura technického či charakter použitého rostlinného materiálu. Dokumentace je doplněna o vizualizace, inspirační listy, specifikaci a prezentaci použitého materiálu a cenový odhad.

Druhou částí dokumentace je prováděcí projekt (DPPS). V této fázi projektování jsou veškerá kritéria odsouhlasené architektonické studie provedena do detailu. Dokumentace obsahuje detailní technická řešení navržených zahradních staveb (vodní a pobytové stavby, herní prvky, mobiliář a cesty), výsadbové plány jednotlivých vegetačních celků, výkaz výměr a přesný cenový rozpočet. Součástí je také technická zpráva se všemi potřebnými náležitostmi pro ochranu, založení a následnou péči veškerých požitých prvků.

A proč v naší spolupráci nepokračovat? Vaši zahradu i zrealizujeme.

Další z námi nabízených služeb je i realizace. Realizační fáze je charakterizována vlastní projektovou dokumentací (RDS). V této fázi jsou již v dokumentaci všechny požadavky z předchozích stupňů přizpůsobeny například dostupnosti použitého technického i rostlinného materiálu v souladu s provedením a aktuálními kritérii daného prostoru.

V případě Vašeho zájmu o realizaci soukromé zahrady svépomocí, zajišťujeme v rámci našich služeb zprostředkování Vámi vybraných rostlin z domácích okrasných školek za výhodné ceny.

Následná péče po realizaci – s tou samou firmou?

Jsme schopni zajistit komplexní služby od první myšlenky až po následnou péči. Nabízíme provedení veškerých odborných prací v oblasti údržby Vaší zahrady, a to jednorázové či celoroční. Dodržení harmonogramu prací, termínů a slušného chování s ohledem na zákazníka, to vše je pro nás samozřejmostí. V rámci údržby dále zajišťujeme odbornou konzultaci s možností návrhu dosadeb a zprostředkování rostlin z domácích okrasných školek za výhodné ceny. Pro harmonogram odborných prací nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené adrese.

  • Odstranění plevele či chemické ošetření
  • Kosení, vyhrabání, kultivace trávníku
  • Vyhrabání a odvoz listí
  • Řez stromů, keřů a živých plotů
  • Zálivka veškeré zeleně s možným přihnojováním
  • Odvoz a likvidace biologického odpadu
  • Úklid pracovních prostor

Podívejte se na naše projekty soukromých zahrad:

Ukázková zahrada Praha
Tato ukázková zahrada se nachází na soukromém pozemku v hlavním městě
Zobrazit více
Zahrada Čakovičky
Tato soukromá zahrada se nachází obci Čakovičky jižním směrem od
Zobrazit více
Zahrada Bytový dům Javorová
Tento venkovský prostor řešený u bytového domu se nachází v lokalitě na Liberecku.
Zobrazit více
Zahrada rodinného domu na Liberecku
Tato soukromá zahrada se nachází v přilehlé obci severním směrem poblíž
Zobrazit více