Nejprve studie a poté prováděcí projekt

U projektování každé soukromé zahrady dělíme projektovou dokumentaci na dvě části. První fází projektování je architektonická studie (STUDIE), při níž se jeden z našich firemních architektů společně se zákazníkem domluví, jak by měl být konkrétní prostor řešen. V této fázi projektování jsou vytyčeny zejména hrany jednotlivých ploch, funkční náplň a struktura technického či charakter použitého rostlinného materiálu. Dokumentace je doplněna o vizualizace, inspirační listy, specifikaci a prezentaci použitého materiálu a cenový odhad.

Druhou částí dokumentace je prováděcí projekt (DPPS). V této fázi projektování jsou veškerá kritéria odsouhlasené architektonické studie provedena do detailu. Dokumentace obsahuje detailní technická řešení navržených zahradních staveb (vodní a pobytové stavby, herní prvky, mobiliář a cesty), výsadbové plány jednotlivých vegetačních celků, výkaz výměr a přesný cenový rozpočet. Součástí je také technická zpráva se všemi potřebnými náležitostmi pro ochranu, založení a následnou péči veškerých požitých prvků.

A proč v naší spolupráci nepokračovat? Vaši zahradu i zrealizujeme

Další z námi nabízených služeb je i realizace. Realizační fáze je charakterizována vlastní projektovou dokumentací (RDS). V této fázi jsou již v dokumentaci všechny požadavky z předchozích stupňů přizpůsobeny například dostupnosti použitého technického i rostlinného materiálu v souladu s provedením a aktuálními kritérii daného prostoru.

Následná péče po realizaci – s tou samou firmou?

Jsme schopni zajistit komplexní služby od první myšlenky až po následnou péči. Nabízíme provedení veškerých odborných prací v oblasti údržby Vaší zahrady, a to jednorázové či celoroční. Dodržení harmonogramu prací, termínů a slušného chování s ohledem na zákazníka, to vše je pro nás samozřejmostí. V rámci údržby dále zajišťujeme odbornou konzultaci s možností návrhu dosadeb a zprostředkování rostlin z domácích okrasných školek za výhodné ceny. Pro harmonogram odborných prací nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené adrese.

  • Odstranění plevele či chemické ošetření
  • Kosení, vyhrabání, kultivace trávníku
  • Vyhrabání a odvoz listí
  • Řez stromů, keřů a živých plotů
  • Zálivka veškeré zeleně s možným přihnojováním
  • Odvoz a likvidace biologického odpadu
  • Úklid pracovních prostor

 

Napište nám

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search