Mimo jiné zajišťujeme služby v oblasti průzkumu, ochrany, revitalizace, rekonstrukce, zakládání a údržby soukromé i veřejné zeleně, jako jsou:

  • Průzkumy a rozbory stanoviště
  • Posouzení ekologické stability území a fytocenologický rozbor území
  • Koeficient zeleně, vegetační úpravy průmyslových areálů a výrobních hal
  • Projekt náhradních výsadeb pro OŽP
  • Rozbory a průzkumy, projekční práce a posudky v rámci dotačních titulů OPŽP
  • Krajinná zeleň – doprovodná zeleň komunikací, rekreační areály v přírodě, krajinné vegetační prvky, ochranná zeleň a podobně
  • Vyhrazená zeleň – hřiště, sportoviště, zeleň historických objektů, zeleň hřbitovů apod.
Napište nám

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search