Park U Památníku T. G. Masaryka se nachází v přiléhajícím okolí intravilánu města Tanvald, katastrální území Šumburk nad Desnou. Parčík zaujímá prostor v mírném svahu a v městské zástavbě. Je obklopen ze dvou stran komunikací a velice dobře přístupný. Viditelnost v tomto místě znemožňuje pouze v zadní části několik přestárlých a přerostlých jehličnatých a jiných stálezelených dřevin. Stávající porost je z větší části v nepříznivém stavu a bez perspektivy.

Účelem této stavby je revitalizace území a obnova funkčnosti stávajícího parku. Obnovený park bude sloužit jako odpočinkové a relaxační místo pro obyvatele města, také reprezentativní pro stávající památník Tomáše G. Masaryka.

Jednotlivé vegetační úpravy jsou zachovány v geometrických obrazcích odpovídajícím aktuálnímu tvaru parku (jednotlivé vegetační pásy – též u parku u fontány). Návrh zahrnuje veškerá výšková patra vegetace včetně bylinného. Jedním z hlavních prvků bude alej po obvodu parku. Do kompozice jsou začleněny i intenzivněji udržované záhony trvalek či okrasných trav, popř. letniček. V rámci propojení dvou výrazně vzdálených vegetačních ploch v městském prostředí, byly rostliny a hrany jednotlivých vegetačních ploch u tohoto parku situovány obdobným způsobem jako u Parku U Fontány. Záměrem bylo použít jakýsi jednoduchý styl kompozice s jednotícím prvkem, který umožní obyvatelům města Tanvald pohledově podpořit kulturní dominantu (dobová fontána, památník), nikoli zastínit jej.