Park U Kruhového objezdu zaujímá lokalitu v okrajové části města Tanvald, prostor u kruhové objezdu na výjezdu směrem na Liberec, v těsné blízkosti Parku U Fontány. Pozemek v majetku města Tanvald. Je obklopen z jedné strany křižovatkou/kruhovým objezdem a z druhé strany říčním korytem. Park však přímo navazuje na městský prostor a tvoří zelenou clonu podél vodního toku. Viditelnost v tomto místě znemožňuje velký počet přestárlých a přerostlých jehličnatých a listnatých dřevin. Stávající porost je z větší části v nepříznivém stavu a bez perspektivy.

Účelem této stavby je revitalizace území a obnova funkčnosti stávajícího městského parku. Park není frekventovaný, spíše nevyužívaný – po obvodu stran parku vede komunikace. Obnovený park bude sloužit jako odpočinkové a relaxační místo pro obyvatele města, bude vybaven odpovídajícím mobiliářem a zelení. Rekonstrukcí parku se výrazně zlepší životní a ekologické podmínky zeleně a obytné zóny v centru města. Celá koncepce návrhu byla vytvořena za účelem obnovy stávajícího prostoru. Vykácením většiny dřevin, bude docílen záměr vyčištění, zvětšení prostoru, který park nabízí.

Jednotlivé vegetační úpravy jsou zachovány v organických tvarech, obrazcích odpovídajícím aktuálnímu tvaru parku. Jedním z hlavních prvků bude alej po obvodu parku. Do kompozice jsou začleněny i intenzivněji udržované záhony trvalek či okrasných trav, popř. vřesů.