Park U Fontány zaujímá prostor v okrajové části města Tanvald.  Park je celkem frekventovaný – po obvodu stran parku vede komunikace. Je velmi dobře přístupný, avšak viditelnost v tomto místě znemožňuje velký počet přestárlých a přerostlých jehličnatých dřevin. Stávající porost je z větší části v nepříznivém stavu a bez perspektivy.

Účelem této stavby byla revitalizace území a obnova funkčnosti stávajícího městského parku. Obnovený park bude sloužit jako odpočinkové a relaxační místo pro obyvatele města, bude tudíž vybaven odpovídajícím mobiliářem a zelení. Rekonstrukcí parku se výrazně zlepší životní a ekologické podmínky zeleně a obytné zóny v centru města.

Celá koncepce návrhu byla vytvořena za účelem obnovy stávajícího prostoru. Vykácením většiny dřevin, bude docílen záměr vyčištění, zvětšení prostoru, který park nabízí. Jednotlivé vegetační úpravy jsou zachovány v geometrických obrazcích dle aktuálního tvaru parku. Do kompozice jsou začleněny i intenzivněji udržované záhony trvalek či okrasných trav, popř. letniček. V rámci propojení dvou výrazně vzdálených vegetačních ploch v městském prostředí, byly rostliny a hrany jednotlivých vegetačních ploch u tohoto parku situovány obdobným způsobem jako u Parku U Památníku T. G. Masaryka. Záměrem bylo použít jakýsi jednoduchý styl kompozice s jednotícím prvkem, který umožní obyvatelům města Tanvald pohledově podpořit kulturní dominantu (dobová fontána, památník), nikoli zastínit jej.