Ing. DANIEL HRUBÝ

Jednatel společnosti

Telefon: +420 604 446 479                             

Činnost:

  • Zodpovědný projektant
  • Realizace a údržby
  • Management 

Ing. KRISTÝNA HAISOVÁ

Společník

Telefon: +420 736 231 844

Činnost:        

  • Samostatný projektant
  • Grafické práce a design
  • Dotační projekty
  • Marketing

Fakturační údaje

Název firmy
Sídlo firmy
Koresp. Adresa
Kancelář Liberec
IČO
DIČ
Datová schránka
Telefon
E – mail
AMPLE Gardens s.r.o.
Košťálkova 1104/4, 182 00 Praha 8
Gagarinova 752/27, 460 07 Liberec VI
Žitavská 727/16, 460 07 Liberec III
05982600
CZ05982600
2pjgmtm
+420 604 446 479 +420 736 231 844
amplegardens@gmail.com

Kontaktní formulář: