Veřejná zeleň jako základní pilíř zdravého pobytu ve městě

Široké spektrum funkcí, účelů a významů – tímto způsobem lze definovat veřejnou zeleň. Je nezbytná nejen pro své mikroklimatické, hygienické a psychické působení, ale také z důvodu regulace estetického, prostorového a rekreačního dojmu, který může každý zákazník v přítomnosti zeleně pocítit. Svými projekty napomáháme obyvatelům měst zažít několik různorodých atmosfér i v těch nejméně rozlehlých místech. Měníme, komponujeme a obnovujeme tak, abychom ideálně propojili ekologickou stránku s estetickou a tím uspokojili nejen potřeby zákazníka, ale podpořili také perspektivní vývoj životního prostředí.

Našimi zákazníky jsou obvykle města či městské obvody

Zprostředkováváme komplexní služby v oblasti dotací (OPŽP). V rámci dotačních programů z Evropské unie jsme se již podíleli na mnoha návrzích, projektech a realizacích veřejných prostranství čí městských parků. Mezi naše referenční města patří například Jablonec nad Nisou, Liberec, Tanvald a další.

Napište nám

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search