Při projektování či posuzování mimolesní zeleně bývá téměř pravidlem vyskytující se určitý poměr stávající zeleně, u kterého je zapotřebí odborného posudku a vyhodnocení perspektivy růstu. Náš tým dendrologů zajišťuje komplexní služby v oblasti průzkumu a hodnocení dřevin rostoucích mimo les. Na základě těchto hodnocení včetně biogeografického, fytogeografického a fytocenologického zatřízení vyhodnotíme stabilitu a dendrologický potenciál území, jako podkladový materiál například pro žádost o zásah do mimolesní zeleně, žádost ke kácení dřevin či žádost o změně využití území apod.

Z oblasti průzkumu, hodnocení, ochrany a revitalizace vegetačních prvků zajišťujeme:

  • Průzkumy a rozbory (současné či historické) stanoviště
  • Posouzení ekologické stability území a fytocenologický rozbor území
  • Dendrologický průzkum
  • Inventarizace dřevin (včetně všech dendrometrických veličin)
  • Kácení neperspektivních dřevin
  • Návrhy opatření a konzervace dřevin
  • Pasportizace zeleně
  • Generel řešeného území
Napište nám

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search