Jsme odborníci v oblasti zahradní a krajinné architektury.

Zárukou odbornosti a profesionality jsou zkušenosti a vzdělání našich firemních architektů a projektantů v oboru zahradní a krajinná architektura, ekologie, dendrologie a výtvarné umění. Přistupujeme ke své práci s profesionalitou, smyslem pro kreativitu a hravost, nadšením pro něco nového. Jdeme s dobou a přinášíme inovativní a originální řešení s ohledem na cenu díla.

Každý prostor je svým způsobem originál.

Při projektování se opíráme o současné i historické pojetí daného prostoru. Zohledňujeme architektonické, urbanistické a přírodní návaznosti. Respektujeme genia loci (atmosféru daného místa). Upřednostňujeme použití domácích druhů rostlin a přírodních materiálů.

Naším základním pilířem dobré spolupráce je vzájemná komunikace.

Před započetím vlastního projektování se osobně setkáváme s klienty včetně prostor, které řešíme. Vzájemná komunikace udává směr, kterým se budou další etapy projektování ubírat, lze tak propojit veškeré požadavky estetické, funkční i přírodní.

S architektonickou studií začínáme, autorským dozorem končíme.

Provázíme Vás od první myšlenky přes první tahy tužkou až po závěrečné fáze realizace. Jsme schopni zajistit kompletní servis v oblasti projektování, realizace i následné rozvojové péče. Proces naší tvorby je členěn do několika stupňů projektové dokumentace, a to architektonická studie (STUDIE), dokumentace pro územní řízení (DUR),          pro stavební povolení (DSP), prováděcí dokumentace (DPPS) a realizační dokumentace (RDS). V rámci komplexnosti našich služeb a také pro autentické provedení realizace s projektem, zajistíme autorský dozor (AD) jedním z našich architektů. Pro harmonogram projekčních prací a projektové dokumentace nás neváhejte kontaktovat.