PARK U PAMÁTNÍKU T.G. MASARYKA – TANVALD

Park U Památníku T. G. Masaryka se nachází v přiléhajícím okolí intravilánu města Tanvald, katastrální území Šumburk nad Desnou. Parčík zaujímá prostor v mírném svahu a v městské zástavbě. Je obklopen ze dvou stran komunikací a velice dobře přístupný. Viditelnost v tomto místě znemožňuje pouze v zadní části několik přestárlých a přerostlých jehličnatých a jiných stálezelených dřevin. Stávající porost je z větší části v nepříznivém stavu a bez perspektivy.

Účelem této stavby je revitalizace území a obnova funkčnosti stávajícího parku. Obnovený park bude sloužit jako odpočinkové a relaxační místo pro obyvatele města, také reprezentativní pro stávající památník Tomáše G. Masaryka.

Jednotlivé vegetační úpravy jsou zachovány v geometrických obrazcích odpovídajícím aktuálnímu tvaru parku (jednotlivé vegetační pásy – též u parku u fontány). Návrh zahrnuje veškerá výšková patra vegetace včetně bylinného. Jedním z hlavních prvků bude alej po obvodu parku. Do kompozice jsou začleněny i intenzivněji udržované záhony trvalek či okrasných trav, popř. letniček. V rámci propojení dvou výrazně vzdálených vegetačních ploch v městském prostředí, byly rostliny a hrany jednotlivých vegetačních ploch u tohoto parku situovány obdobným způsobem jako u Parku U Fontány. Záměrem bylo použít jakýsi jednoduchý styl kompozice s jednotícím prvkem, který umožní obyvatelům města Tanvald pohledově podpořit kulturní dominantu (dobová fontána, památník), nikoli zastínit jej.

Park U Památníku Tomáše G. Masaryka je v současné době ve fázi realizační dokumentace stavby (RDS).

Napište nám

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search