PARK U KRUHOVÉHO OBJEZDU – TANVALD

Park U Kruhového objezdu zaujímá lokalitu v okrajové části města Tanvald, prostor u kruhové objezdu na výjezdu směrem na Liberec, v těsné blízkosti Parku U Fontány. Pozemek v majetku města Tanvald. Je obklopen z jedné strany křižovatkou/kruhovým objezdem a z druhé strany říčním korytem. Park však přímo navazuje na městský prostor a tvoří zelenou clonu podél vodního toku. Viditelnost v tomto místě znemožňuje velký počet přestárlých a přerostlých jehličnatých a listnatých dřevin. Stávající porost je z větší části v nepříznivém stavu a bez perspektivy.

Účelem této stavby je revitalizace území a obnova funkčnosti stávajícího městského parku. Park není frekventovaný, spíše nevyužívaný – po obvodu stran parku vede komunikace. Obnovený park bude sloužit jako odpočinkové a relaxační místo pro obyvatele města, bude vybaven odpovídajícím mobiliářem a zelení. Rekonstrukcí parku se výrazně zlepší životní a ekologické podmínky zeleně a obytné zóny v centru města. Celá koncepce návrhu byla vytvořena za účelem obnovy stávajícího prostoru. Vykácením většiny dřevin, bude docílen záměr vyčištění, zvětšení prostoru, který park nabízí.

Jednotlivé vegetační úpravy jsou zachovány v organických tvarech, obrazcích odpovídajícím aktuálnímu tvaru parku. Jedním z hlavních prvků bude alej po obvodu parku. Do kompozice jsou začleněny i intenzivněji udržované záhony trvalek či okrasných trav, popř. vřesů.

Park U Kruhového objezdu je v současné době ve fázi realizační dokumentace stavby (RDS).

Napište nám

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search