PARK U FONTÁNY – TANVALD

Park U Fontány zaujímá prostor v okrajové části města Tanvald.  Park je celkem frekventovaný – po obvodu stran parku vede komunikace. Je velmi dobře přístupný, avšak viditelnost v tomto místě znemožňuje velký počet přestárlých a přerostlých jehličnatých dřevin. Stávající porost je z větší části v nepříznivém stavu a bez perspektivy.

Účelem této stavby byla revitalizace území a obnova funkčnosti stávajícího městského parku. Obnovený park bude sloužit jako odpočinkové a relaxační místo pro obyvatele města, bude tudíž vybaven odpovídajícím mobiliářem a zelení. Rekonstrukcí parku se výrazně zlepší životní a ekologické podmínky zeleně a obytné zóny v centru města.

Celá koncepce návrhu byla vytvořena za účelem obnovy stávajícího prostoru. Vykácením většiny dřevin, bude docílen záměr vyčištění, zvětšení prostoru, který park nabízí. Jednotlivé vegetační úpravy jsou zachovány v geometrických obrazcích dle aktuálního tvaru parku. Do kompozice jsou začleněny i intenzivněji udržované záhony trvalek či okrasných trav, popř. letniček. V rámci propojení dvou výrazně vzdálených vegetačních ploch v městském prostředí, byly rostliny a hrany jednotlivých vegetačních ploch u tohoto parku situovány obdobným způsobem jako u Parku U Památníku T. G. Masaryka. Záměrem bylo použít jakýsi jednoduchý styl kompozice s jednotícím prvkem, který umožní obyvatelům města Tanvald pohledově podpořit kulturní dominantu (dobová fontána, památník), nikoli zastínit jej.

Park U Fontány je v současné době ve fázi realizační dokumentace stavby (RDS).

Napište nám

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search